RF&Cavitation


RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation    RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation     RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation     RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation    RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation     RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation    RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation    RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation

เครื่อง RF & Cavitation
Cavitation Ultrasound คือเทคโนโลยีรีดไขมันทิ้งล่าสุด ที่ใช้อย่างแพร่หลายในประเทศอเมริกา ยุโรป และเอชีย รวดเร็วและปลอดภัยกว่าการดูดไขมันแบบทั่วไปโดยไม่ต้องมีการผ่าตัด หรือใช้เข็ม ซึ่งเป็นการทำงานโดยใช้หลักการเคลื่อนที่ของโมเลกุชภายใต้การกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่มีความยาวคลื่น38 KHz ลงไปถึงไขมันชั้นลึก ทำให้เกิดการเพิ่มกระบวนการ Cavitation ในเซลล์ไขมัน Cavitationทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนระดับสูงที่ชั้นไขมัน เหมือนกับการเพิ่มแรงอัดเข้าไปที่ชั้นไขมันพร้อมๆ กันทำให้เกิดความร้อนขึ้นในชั้นไขมัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีภายในชั้นไขมัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผนังกั้นระหว่างเซลล์ไขมันทำให้เซลล์ไขมันขับของเหลวออกมา นวดกระชับ นึกถึง....RF&Cavitation

RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation

RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation

 

.

RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation

RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation    RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation     RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation     RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation    RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation     RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation    RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation    RF&Cavitation นวดกระชับ RF Cavitation


เบอร์โทรศัพท์ : 02-1821760 เบอร์มือถือ : 085-921-1269, 086-300-4036
อีเมล์ : monchai5958@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.itechbeauty.com